Apie bendruomenę

Asociacijos ,, Miežaičių kaimo bendruomenė” apibūdinimas

 

Asociacija ,, Miežaičių kaimo bendruomenė” įkurta 2005m. Kurdami bendruomenę kėlėme sau uždavinius: vienyti, telkti ir ugdyti Miežaičių kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus, skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi, didinti kaimo gyventojų galimybes integruotis į visuomenę, kai žmogus dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti, siekti tenkinti bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. Šio metu bendruomenė vienija 71 narį.

Bendruomenė palaiko gerus santykius su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio seniūnija, rengia ir įgyvendina projektus. Įvykdėme projektus: didžiausias įgyvendintas projektas  ,, Dalies Miežaičių kaimo bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams‘‘ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu).  LR Žemės ūkio ministerijos finansuoti projektai  ,,Patalpų renovacija ir techninės įrangos įsigijimas“ ir ,,Miežaičių kaimo bendruomenės namų  viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“, ,,Buvimo kartu sala – jaukūs ir turtingi bendruomenės namai“, ,,Graži aplinka – saugi aplinka“. Projektai skirti sportui – ,,Į sveiką gyvenseną per aktyvų sportą” ir ,,Sportuosi linksmai – gyvensi sveikai“, sveikatos projektai – ,,Sveikata – visapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė’‘, ,,Vitaminai, kad užaugtume žvalūs ir energingi‘‘. Organizuojame  vaikų dienos vasaros stovyklas nuo  2011 m. Jau tradicija tapo kasmet organizuojami gerumo ir padėkos vakarai, Valstybės dienos –  Liepos 6 d.  minėjimai, organizuojant sporto varžybas tarp Radviliškio seniūnijos bendruomenių.

Sudarėme bendradarbiavimo sutartis su Radviliškio Visuomenės sveikatos biuru, Radviliškio Gražinos pagrindine mokykla, esame pasirašę ,,Saugios kaimynystės“ sutartį. Įvairių švenčių metu organizuojame kultūrinius ir sportinius renginius. Savo iniciatyva statome spektaklius, ruošiame programas renginiams. Į renginių programas įtraukiame kaime gyvenančius vaikus ir paauglius. Pati bendruomenė stengiasi dalyvauti Radviliškio seniūnijos ir kaimyninių bendruomenių organizuojamuose renginiuose.