Projektai

Miežaičių kaimo bendruomenės įgyvendinti projektai

 

  • 2018m. ,,Gyvenkime aktyviau, linksmiau, įdomiau“. Radviliškio rajono savivaldybė 300,00 eurų. Bendruomenės lėšos 100,00 eurų.

Į projekto veiklą stengėmės įtraukti bendruomenės jaunimą, kuris šiemet aktyviai prisidėjo prie bendruomenės veiklos, dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose. šiuo projektu  siekėme  kuo daugiau Miežaičių ir aplinkinių kaimų gyventojų įtraukti į visuomeninę ir kultūrinę veiklą, skatinome  žmones sportuoti ir sveikai gyventi.

  • 2018 m. Vaikų dienos vasaros stovykla ,,VASARA 2018“. Radviliškio rajono savivaldybė –     200,00 eurų.  20 – čiai kaime gyvenančių, socialiai remtinų vaikų organizuota 5 – ių dienų trukmės vaikų dienos vasaros stovyklą.

Vasaros stovykla davė daug teigiamų rezultatų: padėjo vaikams integruotis į visuomenę, išmokė pasitikėti savimi, vaikai įgyjo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, turiningai praleido laiką pažintinėse išvykose bei edukacinėse programose.

  • 2018 m. ,,Graži aplinka – saugi aplinka“. ŽŪM projektas. Ministerija skyrė 4999,70 eurų ir  Radviliškio rajono savivaldybė –  882,30 eurų. Bendra projekto vertė 5882,00 eurų.

Įgyvendinus projektą sutvarkytas takas ir aikštelė prie bendruomenės namų. Pakeistos senos šaligatvio plytelės naujomis trinkelėmis.  Sutvarkytas takas vedantis į bendruomenės namus ir aikštelė sukūrė patrauklią, estetišką, saugią ir kultūringą visuomenės bendriesiems interesams skirtą kaimo aplinką. 

  •   2018 m.  Pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ skirta 246,87 eurai projektui ,,Gerumas mus vienija“, kurį įgyvendinome 2018 m. gruodžio 1 d.

Įgyvendintas projektas davė teigiamų rezultatų ir naudos kaimo gyventojams. Visos įgyvendintos veiklos padėjo stiprinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, jų saviugdą, jaunimą įtraukė į bendruomenės gyvenimą. Žmones suprato, kad bendruomenėje laikomasi tradicijų, vertinamas nuoširdus darbas bendruomenės labui.