Informacija, Naujienos

INTEGRALI PAGALBA (DIENOS SOCILINĖ GLOBA IR SLAUGA) VAIKAMS IKI 7 METŲ

Dalinamės seniunijos informacija, apie galimas gauti paslaugas vaikams iki 7 metų, kurios teikiamos Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro specialistų.

 

 

Integrali pagalba – tai visuma slaugos ir dienos globos paslaugų, kurias teikiant siekiama apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, tenkinami  asmens bei jos šeimos narių socialinių paslaugų poreikiai.

Integrali pagalba teikiama vaikams su negalia, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumas ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Integralios pagalbos komandą sudaro šie specialistai:  vyr. socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojas ir jo padėjėjai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas, masažuotojas).

Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų trukmė gali būti skirtinga, individualiai atsižvelgiant į socialinės globos namuose poreikį, asmens gyvenimo ir buities sąlygas. Integrali pagalba namuose teikiama iki 8 valandų per dieną iki 5 kartų per savaitę asmens namuose.

Dėl Integralios pagalbos paslaugų gavimo asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmenį atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu kreipiasi į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, ir pateikia šiuos dokumentus:

-asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

-neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

-pažymos apie nustatytą pirmojo lygio specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2) arba  pirmojo ar antrojo lygio specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopiją;

-pažymas apie asmens (šeimos) pajamas:

-sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

-atvejais, jeigu dokumentai ar duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybė pagal prašymą gauna iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, besikreipiančiam asmeniui šių dokumentų ir duomenų pateikti nereikia.

Apmokėjimas:

Asmens mokėjimą už teikiamas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas apskaičiuoja Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas, vadovaudamasis tuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.  Paslaugos gavėjas už suteiktas paslaugas apmoka RPBSPC nustatyta tvarka.

Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

 

Vyr. socialinė darbuotoja, Ernesta Šmitienė, tel. +370 67168787

Rekomenduojame kitas naujienasRašyti komentarą