Informacija, Naujienos

2023 m. birželio 26 d. 18 val. Miežaičių kaimo bendruomenės namuose (Ąžuolų g. 2, Miežaičių k., Radviliškio r. sav.) vyks viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita „Informacija apie Kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Bebrujų k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą”

2023 m. birželio 26 d. 18 val. Miežaičių kaimo bendruomenės namuose (Ąžuolų g. 2, Miežaičių k., Radviliškio r. sav.) vyks viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita „Informacija apie Kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Bebrujų k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą ir viešą susirinkimą” prašome bendruomenės narius ir aplinkinių kaimų gyventojus aktyviai dalyvauti.

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Ateities ūkis“, Laukų g. 8, Miežaičių k., LT—82109 Radviliškio r. sav., tel. Nr. +370 618 05 860, el. p. zygintas.mockevicius@agrokoncernas.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., el. p. info@infraplanas.lt, tel. Nr. +370 629 31 014, www.infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta – Kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Šiaulių apskr., Radviliškio r. sav., Radviliškio sen., Bebrujų k.) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@gamta.lt, tel. Nr. +370 682 92 653).

Su PAV ataskaita susipažinti galima PAV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje: https://infraplanas.lt/informacija-apie-kitos-fermu-paskirties-pastatu-inzineriniu-statiniu-ir-bioduju-jegaines-bebruju-k-radviliskio-sen-radviliskio-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-2/

Su eksponuojama popierine PAV ataskaita susipažinti galima nuo 2023-05-26 iki 2023-06-26 (imtinai) PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., tel. Nr. +370 629 31 014) bei Radviliškio seniūnijos administracinėse patalpose (Gedimino g. 8, Radviliškis, tel. Nr. +370 422 53 713) darbo dienomis, darbo valandomis nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val.

Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos galima teikti iki 2023-06-26 (imtinai) PAV dokumentų rengėjui raštu (Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav.) arba el. paštu info@infraplanas.lt. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2023 m. birželio 26 d. 18 val. Miežaičių kaimo bendruomenės namuose (Ąžuolų g. 2, Miežaičių k., Radviliškio r. sav.) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu, prisijungimas: https://us02web.zoom.us/j/89558288182

Projekto dokumentacija:

 

Plačiau apie renginį: https://infraplanas.lt/informacija-apie-kitos-fermu-paskirties-pastatu-inzineriniu-statiniu-ir-bioduju-jegaines-bebruju-k-radviliskio-sen-radviliskio-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-2/

 

 

 

Rekomenduojame kitas naujienasRašyti komentarą